“La protesta d’un catòlic contra el salvatgisme feixista”

Posted on 18 Agost 2011

0


El diari L’Acció del 18 d’agost de 1936 publicava aquesta carta anònima al director:

La protesta d’un catòlic contra el salvatgisme feixista

Hem rebut el següent escrit d’un conciutadà força conegut, el nom del qual ometem per natural discreció:

Senyor Director de “L’ACCIÓ”.

Molt senyor meu: Com ja poden saber si és que el meu nom us és conegut i també els meus antecedents, jo sóc un home d’ordre. Ni republicà ni monàrquic; això sí, un fervorosíssim catòlic. Per la meva religió donaria la vida.

Des del començ d’aquesta sublevació que el meu criteri s’ha mantingut neutral; però els fets que vaig coneixent executats pels feixistes rebels en nom de la religió que jo tant estimo, m’impulsen a sortir del meu mutisme per a execrar llur crueltat i dir-los-hi: “No teniu dret a destruir ciutats, moltes de les quals foren els vostres propis bressols, els dels vostres ascendents i els dels vostres fills. I menys a fer-ho sota l’invocació del sant nom de Déu. No; Déu no anatematitzarà i us condemnarà, sense atorgar-vos el més lleu perdó.

Com pot un catòlic autèntic aprovar que aquests homes es facin forts dintre les esglésies i les catedrals, exposant la casa de Déu a què sigui destruïda?

Com pot, un catòlic de sentiments, aprovar la massacre que han congriat entre germans?

Fins fa poc havia esperat una retractació en la boja carrera d’aquests sublevats, apòstates de les lleis de caritat i amor. Però l’espera ha estat infructuosa. Aquesta gent es comporten com a sinistres emissaris de l’odi i vilipendien les doctrines del Crist tot dolcesa.

Gràcies, senyor director, per si us dignéssiu recollir aquestes ratlles en les vostres columnes.

Podeu consultar l’exemplar complet de L’Acció aquí: L’ACCIÓ 18-08-1936