El preu de l’electricitat es rebaixarà un 20%

Posted on 2 Setembre 2011

0


Terrassa. Dimecres, 2 de setembre de 1936.

Per decret del Consell d’Economia de Catalunya, el preu del fluid elèctric particular o domèstic es rebaixarà un 20%, sempre i quan el preu del quilovat sigui superior a 0’50 pessetes. S’eliminen també els pagaments per lloguer de comptadors o altres aparells instal·lats als domicilis i queden suprimits els dipòsits de fiança que fins ara exigien les companyies de distribució d’aigua, llum i electricitat.

A les tres de la tarda parteixen cap a Barcelona un grup de tretze joves del reemplaçament de 1935, cridats al matí del dia anterior seguint les ordres de mobilització. S’incorporen al regiment d’artilleria de muntanya número 1. Al vespre, no se celebra la Comissió de Govern municipal i queda ajornada a divendres en segona convocatòria.

Posted in: Dietari