Nota d’interès als alumnes de Batxillerat

Posted on 25 Setembre 2011

0


L’Institut de 2.on Ensenyament fa públic que la matrícula oficial per al proper curs acadèmic estarà oberta a la Secretaria de dit Centre, a partir del dia 1 d’octubre fins al dia 15 del mateix mes, de 10 a 12 del matí.

La matrícula es farà amb caràcter oficial, abonant-se com a dret d’inscripció únicament la quantitat d’una pesseta. Oportunament es donaran les normes mitjançant les quals es convertirà la matrícula de provisional en definitiva.

Al mateix temps es fa avinent que resta prorrogat el termini de matrícula d’ingrés fins el dia 3 d’Octubre.

 

Notícia publicada al diari L’Acció el 24 de setembre de 1936.