El futur Consell Municipal

Posted on 8 Octubre 2011

0


Dintre de breus dies quedarà constituït el Consell Municipal de Terrassa.

Aquest Consell serà la representació de les forces antifeixistes i s’hi trobaran en perfecta aglutinació tots els elements de la localitat que han d’estructurar en el futur la nostra vida ciutadana.

És de suma importància que hi hagi a Terrassa una autoritat única, que disposi i mani d’acord amb totes les organitzacions antifeixistes; que s’acabin d’una vegada aquestes iniciatives i aquestes genialitats privades, que no sempre donen un fruit que respongui a la bona voluntat de llurs impulsadors i que es faci possible allò que tots estem d’acord en dir-ne un ordre revolucionari.

Dintre l’Ajuntament hi ha els elements tècnics i estadístics necessaris per a una obra futura; era, doncs, un error d’improvisar coses que requereixen un esforç que necessitem per a altres coses.

Al nostre entendre, cal centralitzar tota la xarxa d’organismes i de comitès a l’Ajuntament; cal procedir a esmenar i a modificar l’estructura d’algun comitè que no dóna el rendiment que caldria.

És feina de bon governament, donar-se compte de les falles; dels errors i de la capacitació del personal; esperem que en aquest sentit s’anirà a una modificació profunda, en tot allò que no dóna el resultat efectiu que cal esperar-ne.

La constitució d’aquest Consell és esperada pel poble, que vol veure sortir d’aquella clandestinitat malaguanyada els homes nous que regeixen la vida de la ciutat.

Sigui quina sigui la proporció amb què figurin les organitzacions polítiques i obreres dintre el nou Consell Municipal, esperem que dintre d’ell hi seran representades totes les forces de l’antifeixisme.

En aquesta hora de guerra, cal sumar esforços i reproduir aquella unitat amb què els nostres braus combatents es baten al front. A la reraguarda hem de treballar tots en comú, sense que petites rivalitats de botigueta ens facin menysprear els esforços d’algú, que no perquè siguin petits són menys estimables.

Editorial publicat a El Dia el 8 d’octubre de 1936.