La mobilització general

Posted on 22 Octubre 2011

0


Tot el personal de Ca la Ciutat treballa atrafegadament en l’allistament que s’està portant a terme entre els individus de 18 a 40 anys, inclusius, compresos en el decret de mobilització general. Les adreces dels afectats, són tretes del padró d’habitants de la ciutat i, conforme queden enllestides per carrers, la guàrdia nacional republicana procedeix a repartir entre aquells ciutadans les targes d’allistament.

Ahir varen repartir-se les targes de referència a la barriada de l’Escola Industrial.

Com és sabut, el doble imprès de mobilització ha d’ésser emplenat per l’afectat abans de les 48 hores i portat personalment al Departament de Guerra, ex-edifici del Jutjat d’Instrucció on els serà lliurat l’acús de rebut.

El repartiment de targes s’efectua per carrers, conforme són enllestits pel personal d’oficines de l’Ajuntament.

Notícia publicada al diari El Dia el 21 d’octubre de 1936.