Caldran certificats mèdics per poder casar-se

Posted on 29 Octubre 2011

0


Terrassa. Dijous, 29 d’octubre de 1936.

La Comissió Permanent del Consell Municipal, a proposta de la Comissió de Sanitat, acorda que a partir de l’1 de novembre no es podrà celebrar cap matrimoni a Terrassa sense que abans es presentin els certificats mèdics que acreditin una bona salut físic i mental. L’objectiu és no unir persones amb malalties com la sífilis, la tuberculosi o problemes psíquics, considerades hereditàries, i així evitar que arribin al món nens amb aquestes malalties.

D’altra banda, la secretaria del Consell Municipal adverteix a la ciutadania que en un màxim de dos dies han d’entregar la relació dels hostes que tenen a casa. Els qui no ho facin seran sancionats.

Durant el dia i la nit d’avui, hi torna a haver registres en domicilis particulars de la ciutat, i es comenta que Josep Santaulàlia i Fàbregas, fuster de 26 anys, ha estat assassinat.

Posted in: Dietari