Notes de la Conselleria d’Economia de Terrassa

Posted on 7 Desembre 2011

0


Terrassa. Dilluns, 7 de desembre de 1936.

La Conselleria municipal d’Economia fa públiques dues notes. En la primera, informa als comitès obrers que utilitzen els emprèstits de la Generalitat de Catalunya per pagar els setmanals que hauran de portar abans del dijous de cada setmana la documentació necessària per sol·licitar-los; són nombroses les indústries que els utilitzen a causa de l’estat econòmic de les empreses. La segona nota va dirigida als industrials de la fusta, i els emplaça a dirigir-se a la Conselleria d’Indústria per fer-se amb l’autorització necessària si volen transportar fusta fora de Terrassa.

Posted in: Dietari