Browsing All Posts filed under »Documents històrics«

Manifest del Comitè Directiu del Terrassa F.C. als socis i afició local

Octubre 28, 2011

0

Les noves modalitats de vida, que d’un temps ençà es ve desenrotllant a la nostra ciutat i altres pobles d’Espanya, no podien per menys deixar de sentir-se en allò que al Futbol fa referència. Assumptes d’ordre interior de la nostra Entitat obligaren els jugadors i empleats del Club a portar a cap la incautació del […]

Acta del Ple municipal extraordinari del dia 11 de setembre

Setembre 13, 2011

0

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Terrassa, éssent les vint-i-dues hores i cinc minuts del dia onze de setembre del mil nou-cents trenta-sis, es reuní, prèvia convocatòria en legal forma, l’Excm. i Molt Il·ltre. Ajuntament ple per a celebrar de segona convocatòria sessió extraordinària, sota la Presidència del senyor […]

Anunci oficial de l’Ajuntament de Terrassa sobre el control de l’oli

Setembre 3, 2011

0

Anunci oficial de l’Ajuntament de Terrassa datat el 3 de setembre de 1936, sobre la regulació i control de les existències d’oli. Retall del diari L’Acció del 5 de setembre.

Himne dels Milicians de Terrassa

Agost 31, 2011

0

El periodista, poeta i rapsode Àngel Pons i Guitart (Berga, 1902 – Barcelona, 1939) va escriure l’agost de 1936 uns versos dedicats a les milícies terrassenques, el títol dels quals varia segons la font: “Himne dels Milicians de Terrassa”, “Himne del Milicià de Terrassa” o “Himne del milicià terrassenc”. Pons i Guitart va col·laborar en diverses […]

La carta de dimissió de l’alcalde Morera

Agost 25, 2011

0

Samuel Morera i Ribas, alcalde de Terrassa durant les primeres setmanes de la Guerra Civil, va presentar la dimissió als seus càrrecs d’alcalde i de conseller (equivalent a l’actual càrrec de regidor) mitjançant una carta escrita el dia 22 i rebuda a l’Ajuntament el dia 24 d’agost de 1936. L’endemà, dia 25, va ser llegida […]

Acta del Ple del 14 d’agost de 1936

Agost 15, 2011

0

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Terrassa, essent les vint-i-dues hores i deu minuts del dia catorze d’agost del mil nou-cents trenta-sis, es reuní, prèvia convocatòria en legal forma, l’Excm. i Molt Il·lustre Ajuntament ple per a celebrar sessió ordinària de segona convocatòria, sota la Presidència del primer Conseller-Regidor […]

Queda prohibit el pillatge

Juliol 23, 2011

0

Per evitar casos de pillatge, que ja es donaven a la ciutat, el 23 de juliol de 1936 l’alcalde Samuel Morera publica el següent ban, que serà reproduït en la premsa local: En virtut de les atribucions que em confereix la vigent llei d’ORDRE PÚBLIC, en estat d’alarma i d’acord amb el COMITÈ D’ENLLAÇ, faig […]

El primer Ple de l’Ajuntament de Terrassa durant la Guerra Civil

Juliol 21, 2011

0

El Ple municipal celebrat el 21 de juliol de 1936 va ser el primer a Terrassa després de l’aixecament militar, és a dir, el primer amb la Guerra Civil iniciada. Va ser un ple ràpid i de tràmit: només va durar un quart d’hora i només servia perquè l’Ajuntament s’incautés de l’edifici de l’escola Pia, […]